Geniepig verhaal

Geschreven op 19 maart 2019 door Frank Bolsenbroek

‘Een goede verzekeraar…; Kent u die uitdrukking dames en heren? Een goede verzekeraar…’ Om de opener van Dominee Gremdaat maar even te gebruiken en te vervolgen in dit blog.

Een goede verzekeraar dient zich natuurlijk twee kanten op te bewijzen. Wanneer je verzekeringsconsument bent, kies je primair je verzekeraar op basis van een correcte prijs-prestatie verhouding. Je kijkt naar de polisvoorwaarden in relatie tot de gevraagde premie. Wanneer je énkel WA dekking voor je auto nodig hebt, is dat allemaal niet zo lastig. Je bent immers verplicht verzekerd om in het geval dat wanneer jij iemand schade toebrengt jouw aansprakelijkheid is ‘afgedekt’. Daarmee is voor jou dan de kous af.

Wanneer je een verkeersfout maakt en een ander lijdt daardoor schade, lost je verzekeraar het allemaal ‘keurig’ voor jou op. Daar mag je van uitgaan in ieder geval. Verzekeraars hebben immers de status van zeer betrouwbaar en gedegen. De goede te na gelaten; ‘was het maar zo’n feest’. Dat dit regelmatig niet het geval is, blijkt uit de volgende casus die ik hier nog even anoniem bespreek om vooralsnog niemand te ‘shamen’. Dat kan altijd nog …

Mijnheer A. te B. rijdt in een gekoesterde Volvo 850 GLT uit bjr. 2000. Een liefhebbersauto pur sang. Door een ongelukkig voorval wordt zijn auto beschadigd door mevrouw C. te D. Mevrouw, verzekerd bij Gevolmachtigd Assuradeur ‘Kleurloos’, stelt mijnheer A. gerust met; ‘ik ben goéd verzekerd bij Kleurloos en zij lossen het allemaal voor u op!’. Mijnheer is echter ook WA verzekerd en heeft dit nog nooit meegemaakt. Hij is direct bezorgd over zijn auto, zijn trots! En terecht; wat is de schade immers en kan de auto nog gemaakt worden? Dat zijn directe zorgen. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Hij schakelt Schade Alert in. Schade Alert stelt hem gerust en weet hoe dit aan te pakken. Mevrouw C. ontvangt een brief met uitleg dat zij aansprakelijk gesteld wordt en de schade, bewezen met een gedegen expertiserapport, inclusief bijbehorende kosten, dient te vergoeden. Zij reageert geschrokken; ‘ik ben toch verzekerd? Meldt u zich bij mijn verzekeraar!’. Wij stellen ook mevrouw gerust, dat wij haar niets verwijten en dat ze gerust mag vertrouwen op haar verzekeraar.

Dat maakt echter niet dat zij, en niemand anders, niét aansprakelijk zou zijn. Verzekeraar Kleurloos wordt tegelijkertijd door Schade Alert in kennis gesteld en in de gelegenheid gesteld het door haar aanvaarde risico, in dit geval de schade veroorzaakt door haar verzekerde mevrouw C., in te lossen op mijnheer A. De verzekeraar beweegt echter traag. Uiteindelijk, drie weken ná het ongeval, geeft Kleurloos aan de schade te willen laten begroten door haar ‘eigen expert’. Dat is vreemd, aangezien de schade al door een expert in opdracht van mijnheer A. begroot is en de auto inmiddels ook al weer is hersteld. De ‘eigen expert’ kan en mag de Volvo best zien maar, zoals Schade Alert direct toelicht, hij komt dan in de rol van ‘contra-expert’. Daar is allemaal niets mis mee, ware het niet dat de verzekeraar daarop stilvalt. Mevrouw C. die, conform uitleg door Schade Alert vanaf aanvang, verantwoordelijk gehouden wordt, krijgt een eerste rappel met 7 dagen termijn. Ook Kleurloos ontvangt weer een afschrift hiervan. Wederom gebeurt er niets. Strakke termijn bewaking door Schade Alert, leidt tot wederom een rappel; een tweede rappel aan C. én een kopie daarvan aan Kleurloos met daarin de aankondiging dat over wederom 7 dagen een dagvaarding volgt. Kleurloos wordt dan ‘boos’ op Schade Alert; ‘Waarom maant u onze verzekerde? Wij moeten het met u oplossen’. Kleurloos bezigt daarbij termen die een gedegen verzekeraar geen goed doen. Verder stelt zij dat ‘onze expert geen contact kan leggen met de mijnheer A.’. Mijnheer A. heeft echter nog niets gehoord van een (contra) expert namens Kleurloos.

Toevallig of niet; ongeveer hetzelfde moment ontvangt hij een schrijven van de expertisedienst van de bekende Verzekeringsmaatschappij ‘ARS’. ARS blijkt de verzekeraar te zijn die Kleurloos een volmacht heeft gegeven om verzekeringen onder eigen naam af te sluiten. Dit schrijven van de expertisedienst is ge(anti)dateerd op twee weken eerder en stelt dat mijnheer A. telefonisch benaderd zou zijn maar niet reageert. Van gemiste oproepen bij A. is geen sprake en het schadeformulier bevat alle (juiste) communicatiegegevens van A. Mijnheer A. stelt zijn auto wederom beschikbaar. De contra expert van ARS is welkom. Intussen geeft de Kleurloos aan met de uitbetaling te wachten totdat ‘haar eigen expert heeft gerapporteerd’. Bovendien trekt zij ook al de gevorderde kosten van Schade Alert, die onderdeel zijn van de totale schade, in discussie. Dat zou allemaal prima zijn maar dan moet zij maar uitbetalen aan haar verzekerde. Die ontvangt immers eerdaags een dagvaarding en zal móeten betalen. En wel de totale schade inclusief de gemaakte kosten. Inmiddels zijn al vijf weken na schadedatum verstreken. De schadehersteller van de Volvo begint ongeduldig te worden voor wat betreft de betaling van zijn factuur en de twee weken lang gebruikte huurauto moet ook nog worden betaald. Gelukkig heeft A. doorgepakt met zijn herstelopdracht; anders had hij nú nog in een huurauto rondgereden! De omgang van verzekeraars met de vergoeding van huurauto’s leent zich uitstekend voor mijn volgende Blog. Nu al zin!

Niet alleen een Geniepig Verhaal; ook nog eens een Gekleurd Verhaal! Het loopt nog en ik houd u op de hoogte!

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt automatisch een bericht als er wat te melden is.
aanmelden nieuwsbrief