Informatie voor assurantie tussenpersonen

Als assurantietussenpersoon wilt u uiteraard een optimale verhaalsbijstand bieden aan relaties die een (mogelijk) verhaalbare schade hebben opgelopen aan hun voertuig. Het ontbreekt u daarbij aan tijd en gespecialiseerde mankracht om dat professioneel te kunnen aanbieden. Schade Alert is er ook voor u!
088-0804000

Uw relatie blijft uw relatie

Wij respecteren de relatie die u in de loop van jaren heeft opgebouwd met úw relaties. Indien u en uw relatie dat wensen zijn wij dienstbaar aan hen maar dan wel via ú. Zo houdt u de controle en de zorg in eigen beheer.

Snelheid

Binnen een week na de gebeurtenis stelt Schade Alert de aansprakelijkstelling inclusief alle specificaties op en presenteert deze aan de veroorzaker én diens verzekeraar. Deze werkwijze zal leiden tot snellere afwikkeling van schades.

Innovatief op basis van ervaring

Schade Alert is, na grondige voorbereiding, ontwikkeld door praktisch denkende insiders in de voertuig-expertisebranche die innovatief aankijken tegen de traditionele wijze van schadeverhaal. Met een team van acht mensen kunnen wij putten uit 200 jaar praktijkkennis. Ons team bestaat uit ervaren schadebehandelaren en schadecorrespondenten. Zij worden –in house- bijgestaan door automotive-juristen en -adviseurs die hun sporen hebben verdiend als (voormalig) verzekeraar en belangenbehartigers in de automotivebranche. Indien noodzakelijk werken wij samen met een team van op het vakgebied gerenommeerde advocaten. Samen zijn wij overtuigd van de positieve kracht van Schade Alert en zijn wij enthousiast en gedreven aan de slag gegaan.

Back to Basic!

Schade Alert gaat terug naar de basis. Daar waar schade wordt veroorzaakt, is er een schuldige (tegen)partij; de veroorzaker. Er bestaat vervolgens een wettelijke plicht bij de veroorzaker (Artikel 6:162 BW) om de veroorzaakte schade te vergoeden. In de regel zal een veroorzaker (bij voertuigen uiteraard gebaseerd op een wettelijke verplichting) het risico van diens aansprakelijkheid  hebben verzekerd. Wanneer hij niet verzekerd zou zijn, maakt dat niet dat hij minder schadeplichtig zou zijn. In beginsel blijft de veroorzaker dan dus ook aansprakelijk. Volgens Schade Alert hoort het verhaal van de schade dan ook primair bij de veroorzaker plaats te vinden waarbij niet diens verzekeraar de regie heeft maar Schade Alert namens de benadeelde. Die taak wil Schade Alert dan ook samen met de Stichting Claimant invullen. Wij bieden u aan om ook gebruik te maken van onze dienstverlening.

Direct aanmelden?

U bent overtuigd en wilt direct onze samenwerking opstarten? Meld u dan direct aan via het formulier op deze pagina.

  Ja, ik help mijn klanten graag met een voorspoedig en kosteloos schadeverhaaltraject!

  Ik meld mij als*:

  Communicatie aangeleverde dossiers uitsluitend via het kantoor van ons als assurantie tussenpersoon/gevolmachtigde

  Bedrijfsnaam*

  Contactpersoon*

  Straat*

  Huisnummer*

  Postcode*

  Plaats*

  Telefoonnummer*

  Email*

  Website

  Ik stem toe met vermelding van mijn website op de website van Schade Alert
  janee

  Ik wil de nieuwsbrief van Schade Alert ontvangen en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
  janee

  Akkoord met ons privacybeleid

  Alle voordelen op een rij

  • Uw relatie blijft úw relatie! Communicatie omtrent de afwikkeling van de betreffende schade kan uitsluitend via u lopen.
  • Schade Alert zorgt voor een snellere afwikkeling door binnen een week na de gebeurtenis de aansprakelijkstelling incl. alle specificaties op te stellen en te presenteren aan de veroorzaker én diens verzekeraar.
  • Schade Alert hanteert een strak rappel protocol. Betaling binnen 14 dagen. Bij uitblijven twee keer rappel na 7 dagen. Hierna dagvaarding.
  • Innovatief door de veroorzaker primair aan te spreken.
  • Innovatief door écht onafhankelijke expertise. Niet van de zijde van veroorzaker maar van de zijde van benadeelde.
  • Schade Alert is 24/7 bereikbaar voor schademelding op alarmnummer 088 080 4000
  • Schade Alert regelt indien nodig de (aanvullende) berging / transport
  • Schade Alert zorgt voor vervangend vervoer indien noodzakelijk
  • Schade Alert behandelt niet alleen de motorvoertuigschade, maar ook letselschades
  • Schade Alert neemt geen genoegen met 75% huurvergoeding en claimt de in redelijkheid werkelijk benodigde huurperiode
  • Schade Alert claimt, indien relevant, de waardevermindering na herstel van een voertuig
  • Schade Alert heeft een eigen team van ervaren schadecorrespondenten, schadebehandelaren, automotive-juristen en -adviseurs in huis.
  • Schade Alert werkt (indien nodig) samen met op het vakgebied gerenommeerde advocaten.
  • Schade Alert brengt de gemaakte kosten niet bij u of uw klant in rekening. De kosten worden verhaald op de schuldige tegenpartij of het Waarborgfonds.