Leerzaam verhaal

Geschreven op 10 mei 2019 door Frank Bolsenbroek

Schade Alert gaat ‘back to basic’, zoals wij dat stellen. Een aanrijding of een ongeval volgt uit een zogenaamd ‘onzeker voorval’. Tegen de financiële risico’s daarvan, moet je je als eigenaar van een motorvoertuig ‘verzekeren’.

Wat is er vervolgens toch gebeurd dat verzekeraars steeds vaker zonder correcte uitleg vergoedingen weigeren, beperken en discussie gaan voeren met de schadeloos te stellen partij?

Wat is een verzekering eigenlijk volgens de wet?

Burgerlijk Wetboek 7 artikel 925.1:

Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij sommenverzekering.

Bij een aanrijding tussen twee motorvoertuigen, en dan met name wanneer de benadeelde WA verzekerd is, speelt de discussie zich af tussen de muis en de olifant. De machtige verzekeraar tegen de benadeelde. Niet zelden is de opstelling rechtuit onfatsoenlijk. Anders dan bijvoorbeeld een claim op je inboedelverzekering, waarbij je eigen polis jou als slachtoffer schadeloosstelt, is bij een motorvoertuigenverzekering vaak sprake van schadeloosstelling van een andere partij. In dat geval treedt jouw verzekeraar namens jou op. Je hebt schade veroorzaakt en die moet worden vergoed. Daarvoor heb je een verzekering afgesloten.

Nadat zich een onzeker voorval heeft voorgedaan, ofwel; er vond een botsing plaats tussen twee motorvoertuigen, betaalt de veroorzaker de schade van de benadeelde. De benadeelde krijgt dan als muis te maken met de olifant; de verzekeraar van de veroorzaker. De olifant is een op dit vlak ervaren partij. De muis maakt het niet zelden voor het eerst mee. Een muis die zich dat bewust is, roept de hulp in van Schade Alert. De olifant is dat niet gewend; muizen piepen een keer en dan ga je er als olifant gewoon op staan. Maar Schade Alert laat zich niet vertrappen door een grote olifant!

Schade Alert stelt zich op het standpunt, en zo is het ook bedoeld, dat de schadeafwikkeling moet plaatsvinden tussen veroorzaker en benadeelde. Gewoon op basis van redelijkheid en billijkheid. En áls die olifant dan vervelend gaat doen, wordt Schade Alert ook olifant. We blijven ons daarbij richten op het principe dat de veroorzaker schadeloosgesteld wordt door zijn verzekeraar. De veroorzaker is en blijft aansprakelijk en zijn verzekeraar ‘beschermd’ hem tegen de financiële consequenties.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt automatisch een bericht als er wat te melden is.
aanmelden nieuwsbrief