Partner worden van Schade Alert?

Schade Alert zet zich sinds 1 maart 2019, in samenwerking met de Stichting Claimant, in voor voertuigeigenaren die zelf hun schade moeten verhalen op een (mogelijk) schuldige tegenpartij.
Zonder dat Schade Alert daarvoor kosten bij u of uw cliënt in rekening brengt, kunnen wij het totale schadeverhaal traject op een schuldige tegenpartij of het Waarborgfonds van u en uw klant overnemen.

Naast dat dit voor u kosteloos is, is het dus ook een belangrijke extra service voor uw klanten. Uw klant wordt niet gestuurd door een verzekeringsmaatschappij en wordt daardoor reëel vergoed voor de schade. Wij zijn voor u en uw klant 24/7 bereikbaar.
meer informatie
088-0804000

Meer informatie en aanmelden?

Voor assurantie tussenpersonen en gevolmachtigde assuradeurs
meer informatie
Voor (auto)bedrijven en schadeherstel bedrijven
meer informatie